logo

Świadectwo energetyczne jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej, oszczędzania energii i ochrony środowiska. Świadectwo charakterystyki energetycznej jako oszczędność energii dla domu i mieszkania

Dowiedz się, jak świadectwo charakterystyki energetycznej może pomóc Ci zwiększyć efektywność energetyczną, oszczędzić energię i przyczynić się do ochrony środowiska.

Co to jest świadectwo energetyczne inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne, nazywane również audytem energetycznym, to dokument, który zawiera informacje dotyczące charakterystyki energetycznej danego budynku. Informacje te obejmują między innymi wartość nieruchomości, efektywność energetyczną, zużycie energii oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, należy przeprowadzić audyt energetyczny. Audyt ten obejmuje analizę zużycia energii w danym budynku, ocenę efektywności systemów grzewczych i klimatyzacyjnych oraz ocenę możliwości modernizacji tych systemów w celu zmniejszenia zużycia energii.

Wartość posiadania świadectwa energetycznego

Posiadanie świadectwa energetycznego ma wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala właścicielom nieruchomości zrozumieć, jak mogą zwiększyć efektywność energetyczną swoich budynków i oszczędzić na kosztach energii. Po drugie, świadectwo energetyczne jest wymagane przez prawo przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Po trzecie, świadectwo energetyczne może zwiększyć wartość nieruchomości na rynku, ponieważ potencjalni nabywcy mogą docenić efektywność energetyczną danego budynku.

Świadectwo energetyczne a ochrona środowiska

Świadectwo energetyczne odgrywa również ważną rolę w ochronie środowiska. Poprzez promowanie efektywności energetycznej i oszczędzania energii, świadectwo energetyczne przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ponadto, audyt energetyczny, który jest częścią procesu sporządzania świadectwa energetycznego, może zidentyfikować możliwości modernizacji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, które mogą dalej przyczynić się do ochrony środowiska.

Nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych

Od 28 kwietnia 2023, zgodnie z nowymi przepisami, właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawieraniu umowy najmu lub sprzedaży. Świadectwo to będzie również wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.