logo

Czy potrzebujesz świadectwo energetyczne

Sprawdź kto ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego.

Menu

Kto ma obowiązej posiadania świadectwa energetycznego:

Od 28 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowe prawo rozszerzy dotychczasowe zasady oraz wprowadzi szereg nowych obowiązków dla właścicieli nieruchomości, szczególnie tych, którzy wynajmują lub sprzedają mieszkania i budynki oraz kończą budowę.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek przedstawienia wyniku badania charakterystyki energetycznej swoich budynków przy zawieraniu umowy najmu czy sprzedaży. Od 28 kwietnia 2023 świadectwo charakterystyki energetycznej będzie również wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 

Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jednocześnie, pozwoli to na ograniczenie kosztów eksploatacji budynków i zmniejszenie rachunków za energię.

 

Świadectwo jest ważne 10 lat.

Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Musisz posiadać jeśli świadectwa:

Nie musisz posiadać świadectwa:

FAQ

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane wyłącznie w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części. W sytuacji, gdy korzystasz z nieruchomości na własne potrzeby mieszkalne, nie jest ono konieczne.

Świadectwo charakterystyki energetycznej obowiązuje przez 10 lat od daty jego wydania lub do wprowadzenia zmian termomodernizacyjnych w budynku lub lokalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.

W momencie podpisywania nowej umowy najmu, wynajmujący musi przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej.

Aktualizacja świadectwa charakterystyki energetycznej jest wymagana przy modernizacji nieruchomości pod kątem efektywności energetycznej, na przykład w przypadku przeprowadzenia termomodernizacji budynku lub wymiany systemu ogrzewania.

 

Można uzyskać więcej informacji na temat świadectw charakterystyki energetycznej na oficjalnych stronach rządu i parlamentu.

 

Można znaleźć w informacjach dotyczących budynku, które są przechowywane przez właściciela nieruchomości lub spółdzielnię mieszkaniową, które są zobowiązane do udostępnienia takich dokumentów.