logo

Czym są świadectwa energetyczne i dlaczego są tak ważne dla naszych domów?

Dowiedz się, czym są świadectwa energetyczne, jakie są ich znaczenie dla naszych domów oraz jakie nowe obowiązki czekają właścicieli nieruchomości.

Świadectwo energetyczne - dokument potwierdzający efektywność energetyczną budynku

Od 28 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowe prawo rozszerzy dotychczasowe zasady oraz wprowadzi szereg nowych obowiązków dla właścicieli nieruchomości, szczególnie tych, którzy wynajmują lub sprzedają mieszkania i budynki oraz kończą budowę. Zgodnie z nowymi przepisami, właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek przedstawienia wyniku badania charakterystyki energetycznej swoich budynków przy zawieraniu umowy najmu czy sprzedaży. Od 28 kwietnia 2023 świadectwo charakterystyki energetycznej będzie również wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Dlaczego świadectwo energetyczne jest tak ważne dla naszych domów?

Świadectwo energetyczne to dokument potwierdzający efektywność energetyczną budynku. Jest ono nieodłącznym elementem procesu sprzedaży, wynajmu lub użytkowania nieruchomości. Dzięki niemu możemy poznać poziom zużycia energii przez nasz dom oraz ocenić, jakie są koszty jego eksploatacji. Posiadanie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe i wprowadza wiele korzyści zarówno dla nas, jako właścicieli, jak i dla środowiska. Przede wszystkim, świadectwo pozwala nam dokładnie poznać charakterystykę energetyczną naszego budynku. Dzięki temu możemy podejmować świadome decyzje dotyczące modernizacji i poprawy efektywności energetycznej naszego domu. Zapewnia nam również informacje na temat zużycia energii, emisji CO2 oraz kosztów eksploatacji budynku. Dzięki tym danym możemy ocenić, czy nasz dom jest energooszczędny i czy warto podjąć działania mające na celu poprawę jego efektywności energetycznej. Kolejną ważną korzyścią wynikającą z posiadania świadectwa energetycznego jest możliwość porównania naszego budynku z innymi nieruchomościami. Dzięki temu możemy ocenić, jakie są nasze oszczędności w porównaniu do innych i czy nasz dom znajduje się w grupie energooszczędnych budynków. Brak posiadania świadectwa energetycznego może skutkować karą finansową. Właściciele nieruchomości, którzy nie przedstawią świadectwa lub przedstawią je w nieprawidłowy sposób, mogą zostać ukarani grzywną. Wysokość kary zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, rodzaj naruszenia czy liczba dni opóźnienia w przedstawieniu dokumentu.

Jak sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku może być zadaniem skomplikowanym, dlatego zaleca się skorzystanie z usług specjalistów w tej dziedzinie. Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i certyfikat może przeprowadzić badania i analizy, które będą podstawą do sporządzenia świadectwa. W procesie sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej uwzględniane są różne czynniki, takie jak izolacja termiczna, rodzaj instalacji grzewczej, wentylacyjnej i chłodniczej, a także rodzaj źródła energii, zużycie energii pierwotnej, emisja CO2 oraz koszty eksploatacji. Po sporządzeniu świadectwa, należy je przekazać właścicielowi nieruchomości. W przypadku sprzedaży lub wynajmu, dokument ten musi zostać dostarczony nowemu nabywcy lub najemcy. W przypadku zakończenia budowy, świadectwo należy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Czym jest świadectwo energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem niezbędnym przy sprzedaży, wynajmie lub użytkowaniu nieruchomości. Posiadanie świadectwa pozwala nam dokładnie poznać charakterystykę energetyczną naszego domu oraz podejmować świadome decyzje dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Brak świadectwa może skutkować karą finansową, dlatego warto zadbać o jego sporządzenie i przekazanie właściwej osobie. Pamiętajmy, że świadectwo energetyczne to nie tylko wymóg prawny, ale również narzędzie, które pozwala nam oszczędzać energię i chronić środowisko.